Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ενημερώνει ότι μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, οι  ωφελούμενοι (νέοι κάτοχοι voucher) θα πρέπει να προσκομίσουν εντός πέντε εργάσιμων ημερών στα γραφεία Διοίκησης του νομικού προσώπου, Λ. Μαραθώνος 196 (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο) Νέα Μάκρη, 1ος όροφος, το έντυπο που αναγράφεται η μοριοδότηση, το voucher και φωτοτυπία της ταυτότητας του κατόχου voucher,προκειμένου να γίνει η κατάταξη τους και ένταξη στους σταθμούς βάσει μορίων της ΕΕΤΑΑ.

Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν μέσα στο ίδιο χρονικό περιθώριο (πέντε εργάσιμες ημέρες) τα προαναφερθέντα έντυπα (μόρια,voucher και φωτοτυπία της ταυτότητας) στο e-mail του νομικού προσώπου, tetrapolis@marathon.gr.

Για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία οι ωφελούμενοι που θα αποστείλουν τα έντυπα τους στο e-mail του νομικού προσώπου, θα αναγράφουν το σταθμό προτίμησή τους ,α’ επιλογή και β ’επιλογή. Επίσης να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2294067630 για την επιβεβαίωση λήψης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για τις επανεγγραφές στους παιδικούς /βρεφονηπιακούς σταθμούς οι κάτοχοι  voucher μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ οφείλουν να προσκομίσουν το voucher και φωτοτυπία της ταυτότητας του κατόχου voucher, για την σύναψη των συμβάσεων και της εξουσιοδότησης με την ΕΕΤΤΑ Α.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο φορέας θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr του Νομικού προσώπου www.npddtetrapolis.gr και στο fb του νομικού προσώπου, τον πίνακα της κατάταξης και ένταξης στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς βάσει μορίων της  EETAA, με το αριθμό του voucher του ωφελούμενου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ