Βοήθεια στο σπίτι

 1. Αρχική
 2. /
 3. Βοήθεια στο σπίτι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λ. Μαραθώνος 196, 19005 Νέα Μάκρη
Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
22940 99945

EMAIL

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Χρυσίνα Αικατερίνη

Προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι και Κοινωνική Μέριμνα -Προστασία Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

Η λειτουργία των προγραμμάτων έχει το παρακάτω έργο:

Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με αποδέκτες όλους τους κατοίκους του Δήμου (Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, Προγράμματα Αιμοδοσίας, Προγράμματα προώθησης Εθελοντισμού, σύστασης γραφείου ανέργων κ.λ.π.)

Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικής προστασίας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνικά ομάδων συμπεριλαμβάνονται ιδίως :

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
 • Παλιννοστούντες
 • Μετανάστες
 • Πρόσφυγες
 • Τσιγγάνοι
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Αιτούντες άσυλο
 • Θύματα παράνομης διακίνησης ατόμων (trafficking) και θύματα     ενδοοικογενειακής βίας
 • Μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
 • Ανήλικοι παραβάτες
 • Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι
 • Άστεγοι
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Η υπεύθυνη των προγραμμάτων (Κοινωνική Λειτουργός) ενημερώνεται συνεχώς για τις δυνατότητες συμμετοχής της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. προγράμματα παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες, προγράμματα λειτουργίας κέντρων στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, ιατροκοινωνικά προγράμματα για τσιγγάνους κλπ) και εισηγείται για την συμμετοχή του Νομικού Προσώπου σε αυτά.

Μεριμνά, σε συνεργασία και με το Γραφείο Διοίκησης, για την ετοιμασία προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη από το Νομικό Πρόσωπο της ευθύνης οργάνωσης και υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, προωθεί τις προτάσεις για έγκρισή τους και μεριμνά για την υποβολή τους.

Οργανώνει την εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων μετά την ανάθεσή τους στο Νομικό Πρόσωπο και μεριμνά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίησή τους εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους και κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.

Παρακολουθεί την κατάλληλη υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων και συντάσσει και υποβάλλει τους αναγκαίους απολογισμούς.

Το νομικό πρόσωπο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς υγείας υλοποιεί προγράμματα προαγωγής υγείας για το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου. Επίσης μπορεί να υλοποιεί ενημερωτικά  προγράμματα υγείας που αφορούν στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση ασθενειών (Σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, άνοια, κάπνισμα, αλκοολισμός, ελονοσία κ. α)