Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ Τετράπολις είναι η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας προς όφελος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Μαραθώνα.

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μαραθώνος