Κ.Α.Π.Η. Βαρνάβα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ι. Τσουτσάνη 6, 19014 Βαρνάβας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2295037249

ΗΛΙΚΙΑ
60+ ΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ