Φιλαρμονική

  1. Αρχική
  2. /
  3. Φιλαρμονική
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη
Δημαρχείο Νέας Μάκρης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6979444801

EMAIL

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αδάμου Αργυρώ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Ο κανονισμός λειτουργίας της Φιλαρμονικής ορίζεται ως εξής:

Εγγραφή

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι δημότες που έχουν κλείσει το έβδομο έτος της ηλικίας τους. Οι εγγραφές και όλη η μάθηση θεωρητικών και πρακτικής οργάνου γίνονται στο χώρο της Φιλαρμονικής εντελώς δωρεάν από αρχές Σεπτέμβρη έως τέλη Ιουλίου και σε χρόνο προκαθορισμένο και προγραμματισμένο. Οι μαθητές οφείλουν και έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε όλες τις Υπηρεσίες της Φιλαρμονικής καθώς και στις πρόβες αυτής.

Υποχρεώσεις μαθητών-μουσικών

Οι μαθητές και οι μουσικοί εκτελεστές οφείλουν να έχουν άψογη εμφάνιση και κόσμια συμπεριφορά όταν συμμετέχουν σε υπηρεσίες ή συναυλίες της Φιλαρμονικής καθώς και όταν βρίσκονται μέσα στο χώρο της.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο χώρο της διδασκαλίας δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλοι μαθητές, μουσικοί και επισκέπτες, πλην του δασκάλου και του μαθητή. Ακόμη οι γονείς– κηδεμόνες, αλλά και γενικότερα όλοι οι επισκέπτες, θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι εκτός από τον ειδικό χώρο αναμονής του κτιρίου, δεν επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους μαθημάτων και προβών της Φιλαρμονικής, κατά την ώρα της διεξαγωγής των μαθημάτων και των προβών.

Αρμοδιότητες Αρχιμουσικού

Ο Αρχιμουσικός πάντα κατά την δική του κρίση και άποψη με βάση την ποικιλία των υπαρχόντων σε χρήση μουσικών οργάνων, δίνει στο μαθητή αφού τελειώσει τα βασικά μαθήματα θεωρίας και μουσικής ανάγνωσης συγκεκριμένο μουσικό όργανο ανάλογα με τα παρακάτω ιεραρχικά: α) με τις ανάγκες της Φιλαρμονικής, β) της καλλιτεχνικής ικανότητας, γ) της προσωπικής του επιθυμίας. Επίσης ο ίδιος κρίνει πότε θα έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να λάβουν μέρος στις υπηρεσίες και στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής.

Οι μαθητές– μουσικοί για τυχόν απουσία τους από προκαθορισμένο μάθημα ή πρόβα ή υπηρεσία για τον οποιοδήποτε λόγο οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τον αρχιμουσικό.

Χρήση Μουσικών οργάνων

Όλοι όσοι παραλαμβάνουν ενυπόγραφα μουσικό όργανο, υποχρεούνται να το συντηρούν και να το προσέχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρχιμουσικού και του Βοηθού εάν υπάρχει. Επί πλέον, αφού παραλάβουν τις δύο (2) στολές (χειμερινή, θερινή), πρέπει να διατηρηθούν καθαρές και σε άψογη κατάσταση. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο απομακρυνθούν από την Φιλαρμονική οφείλουν να παραδώσουν και τα δύο ( όργανα και στολές) σε άριστη κατάσταση και να ζητήσουν την διαγραφή τους από τα τηρούμενα μητρώα. Να σημειώσουμε ότι τα όργανα και οι στολές παρέχονται προς χρήση αποκλειστικά και μόνο για την Φιλαρμονική του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» του Δήμου Μαραθώνος.

Βλάβη– φθορά μουσικού οργάνου

Τονίζεται στους κατόχους μουσικών οργάνων, ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθούν να διορθώσουν με δική τους πρωτοβουλία, κάποια βλάβη ή ζημιά που τυχόν να έχει παρουσιαστεί στο όργανο. Πάντα θα πρέπει να απευθύνονται στον Αρχιμουσικό. Σε περίπτωση αιφνίδιας βλάβης του οργάνου, το οποίο είναι και παραμένει Δημοτική περιουσία ο μαθητής- μουσικός υποχρεούται να αναφέρει αμέσως την βλάβη. Ανεπαρκείς και ασταθείς αιτιολογίες για την φθορά του μουσικού οργάνου, θα είναι βασική αιτία για καταλογισμό δαπάνης επισκευής ή αντικατάστασης του μουσικού οργάνου στην οικογένειά του μαθητή- μουσικού.

Παιδική– εφηβική χορωδία

Στο τμήμα της παιδικής- εφηβικής χορωδίας δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά του Δήμου από την ηλικία των επτά ετών έως δέκα οχτώ ετών. Η ανάγκες του τμήματος στη διδασκαλία καλύπτονται από ΔΕ Μουσικό, δάσκαλο αρμονίας, πιάνου με σύμβαση έργου.

Ώρες μαθημάτων

Οι ώρες λειτουργίας– μαθημάτων της Φιλαρμονικής ορίζονται στο ΦΕΚ 2438 /30-9-2013 τεύχος Β΄ «Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ ¨Κοινωνικής  Προστασίας Αλληλεγγύης προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.