ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις

2η Επαναληπτική διακύρηξη πλειοδοτικού διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδίατρου

ΠΡΟΣΚΗΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδίατρου. Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας [...]

Διακύρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από το Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΕΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ [...]

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ [...]