Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την ΣΟΧ 2-2023

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 2-2023 (Αρ.Πρωτ: 1418/18-9-2023).

Πίνακας Απορριπτέων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΣΟΧ 2-2023

ΕΚΤΥΠΩΣΗ