Διορθωμένος πίνακας κατάταξης ΣΟΧ2/2021 ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

Διορθωμένος πίνακας κατάταξης ΣΟΧ2/2021 ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων.

Αρ. Ανακοίνωσης 864/6-8-2021

ΕΚΤΥΠΩΣΗ