Αποτελέσματα ένταξης βρεφών & νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ για το σχολικό έτος 2022-2023

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

Βάσει απόφασης Δ.Σ. για την ένταξη των βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς προηγούνται οι επανεγγραφές και δικαιούχοι voucher του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Εφόσον εξαντληθούν οι επιλαχόντες του προγράμματος Ε.Ε.Τ.Α.Α, θα πραγματοποιηθεί επιλογή από τις αιτήσεις που έγιναν μέσω Δήμου.

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ (2,5 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ)

Α/Α

ΑΡ.VOUCHER

1

Δ7028222

2

Δ7028221

3

Π7429708

4

Ε7283128

5

Ε7782435

6

Δ7386071

7

Π7208098

8

Ε7162244

9

Π7485859

10

Δ7777877

11

Π7594960

12

Π7036219

13

Ε7805958

 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ (12 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ) 

Α/Α

ΑΡ.VOUCHER

1

Δ7205727

2

Ε7806644

3

Π7811647

4

Ε7429626

5

Δ7002850

6

Π7676827

7

Δ7396299

8

Ε7540400

9

Π7313846

 

3. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ (18 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ)

Α/Α

ΑΡ.VOUCHER

1

Π7839382

2

Π7793055

3

Π7811647

4

Ε7317746

5

Ε7317742

 

4. ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑ (2 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ)

Α/Α

ΑΡ.VOUCHER

1

Ε7332957

2

Δ7312438

3

Δ7742661

4

Δ7205727

5

Δ7002850

6

Ε7096614

7

Π7608007

8

Δ7396299

 

5. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (2,5 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ)

Α/Α

ΑΡ.VOUCHER

1

Ε7734725

2

Δ7777877

3

Π7901109

4

Ε7805958

 

6. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ-ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ (12ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ)

Α/Α

ΑΡ.VOUCHER

1

Ε7187088

2

Ε7834591

3

Π7797441

4

Ε7816472

5

Δ7524352

6

Π7216451

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ (2,5 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ)

Οι θέσεις του Δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Μάκρης-τμήμα νηπίων (από 2,5 ετών έως 4 ετών/Δ/νση: Μόσχου 2) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και επανεγγραφές

Οι θέσεις του Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Μάκρης-τμήμα νηπίων (από 2,5 ετών έως 4 ετών/ Δ/νση Σωτηρίου Λούη -Ρούμελης) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και επανεγγραφές.

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Βρεφονηπιακού σταθμού Ν. Μάκρης- Σωτηρίου Λούη & Δημοτικού Βρεφονηπιακού σταθμού Ν. Μάκρης-Μόσχου 2 (τμήμα νηπίων από 2,5 ετών έως 4 ετών)

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΜΟΡΙΑ

1

813

247,61

2

508

174,45

3

803

166,18

4

765

165,6

5

758

150,13

6

1147

119,69

7

1123

116,03

8

465

110,63

9

739

107,51

10

812

92,96

11

726

84,91

12

483

55,55

13

454

26,27

14

454

26,27

15

575

7,16

16

631

0

 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ

Οι θέσεις του Δημοτικού Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Μάκρης-τμήμα βρεφών (από 12μηνών έως 2,5ετών- Μόσχου 2) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και επανεγγραφές:

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΜΟΡΙΑ

1

590

210

2

831

166,59

3

734

159,41

4

734

159,41

5

760

150,75

6

793

120

7

510

91,97

8

446

89,85

9

738

85,97

10

726

84,91

11

792

71,05

12

792

71,05

13

646

39,22

14

546

0

15

796

0

16

732

0

17

654

0

 

Οι θέσεις του Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Μάκρης-τμήμα βρεφών (18μηνών έως 2,5 ετών-Σωτηρίου Λούη/Ρούμελης) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και επανεγγραφές:

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΜΟΡΙΑ

1

590

210

2

831

166,59

3

734

159,41

4

734

159,41

5

760

150,75

6

793

120

7

510

91,97

8

446

89,85

9

792

71,05

10

792

71,05

11

796

0

12

732

0

  

Γ. ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»  (2 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ)

Οι θέσεις του Βρεφικού Σταθμού Αμάλθεια (από 2 μηνών έως 2,5 χρονών) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και επανεγγραφές

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΜΟΡΙΑ

1

630

213,03

2

697

185,64

3

805

170,09

4

577

120,92

5

696

120,79

6

812

92,97

7

699

89,09

8

624

85,02

9

624

85,02

10

616

73,38

11

694

73,2

12

744

12,48

 

Δ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ

Οι θέσεις του Βρεφονηπιακού σταθμού Βαρνάβα- τμήμα βρεφών και νηπίων καλύφθηκαν με το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και επανεγγραφές.

Στο τμήμα των νηπίων εντάχθηκαν όλα τα τέκνα των γονέων που είχαν υποβάλει αίτηση. 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΜΟΡΙΑ

1

647

183,43

2

591

132,15

3

485

113,37

4

578

96,05

5

592

85,88

6

673

63,03

7

493

31,71

 

Ε. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Οι θέσεις του Παιδικού σταθμού περιοχής Πολυτέκνων (από 2,5 ετών έως 4 ετών) καλύφθηκαν με το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και επανεγγραφές.

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ 

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΜΟΡΙΑ

1

742

157,68

2

711

123,34

3

775

103,89

4

733

101,94

5

730

79,52

6

737

39,5

7

572

23,87

 

ΣΤ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

1

692

2

458

3

807

4

814

5

701

6

603

7

740

8

589

9

685

10

450

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ